Novinky & Aktualizácie
 

Vzhľadom k širokému spektru nami ponúkaných služieb sa medzi našich spokojných zákazníkov radia spoločnosti, firmy, inštitúcie a organizácie rôznych veľkostí a taktiež veľké množstvo fyzických osôb naprieč celým slovenským trhom.
(Väčšina zmlúv je zverejnená centrálnom registri zmlúv Úradu vlády) 

Niektoré vybrané:

ZDRAVOTNÍCTVO:
SCHNEIDER Medical Group - lekárne, laborátoriá, RTG, zdravotné strediská, ADOS
wesper, s.r.o. - poliklinika ProCare, Prešov 
Národný onkologický ústav, Bratislava
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Fakultná nemocnica Trenčín
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Záchranná služba Košice
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Národné rehabilitačné centrum, Kováčová
Horská záchranná služba, Vysoké Tatry


DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB:
"LIPKA" Zariadenie sociálnych služieb Lipová
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
Centrum sociálnych služieb-Bôrik
Domov sociálnych služieb, Čeláre KírťNEZISKOVKY:
ÚSVIT- ML, n. o., Medzilaborce
LUX n.o., Košice
Ako doma, n.o., Prešov
Memoria, nezisková organizácia, Snina


MINISTERSTVÁ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MINISTERSTVO OBRANY SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


VLÁDNE INŠTITÚCIE, ÚRADY, AGENTÚRY:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Výskumná agentúra
DataCentrum
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republikyODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ZVAZY:
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY


PRÁVO, SPRAVODLIVOSŤ,BEZPEČNOSŤ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Levoča / Košice-Šaca / Želiezovce / Ružomberok
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, Sučany
Krajská prokuratúra Trenčín
Krajský súd v Trenčíne
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky


SAMOSPRÁVA:
Trenčiansky samosprávny kraj
Mesto Prešov, Mesto Trnava, Mesto Handlová, Mesto Ilava, Mesto Medzilaborce, Mesto Považská Bystrica, Mesto Spišské Vlachy, Mesto Stará Turá, Mesto Stropkov, Mesto Tornaľa
Obec Betlanovce, Obec Jarovnice, Obec Ladomírová, Obec Zuberec


KOMERČNÉ SPOLOČNOSTI:
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava
Vokup k l i m, s.r.o., Prešov
TransCool servis s.r.o., Prešov
ELTEK s.r.o., Liptovský Hrádok 
VMH-Material Handling s.r.o., Veľký Šariš
DACHSYSTEM, spol s r.o., Prešov
KLEMENS s.r.o., Ľubotice
ARTUM s.r.o., Stará Ľubovňa
ELPROTECH s.r.o., Trebišov
Dartin Slovensko, spol. s r.o., Prešov
BABY BABO s.r.o., Haniska
LubeMAX s.r.o, Košice
Drevomont SK, s.r.o., Spišská Belá


ENERGETIKA:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Jaslovké Bohunice
Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice


VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO:
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
Slovenská Akadémia Vied, Bratislava a Košice
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Prešovská Univerzita v Prešove
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
Univerzita J.Selyeho, Komárno
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Komenského v Bratislave

Techická Univerzita v Košiciach
Technická univerzita vo Zvolene
Ekonomická univerzita v Bratislave
Gymnázium, Žilina
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.
Stredná odborná škola dopravná, Prešov
Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok
Stredná odborná škola technická, Lučenec
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrovo

Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné
Základná škola Šarišská Poruba
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
Materská škola Zemplínska, Prešov
Materská škola Milana Marečka, Bratislava
Materská škola Estónska, Bratislava


KULTÚRA, ZÁBAVA, UMENIE:
Slovenský ľudový umelecký kolektív, SĽUK
Slovenské národné múzeum, Modrý Kameň / Levoča
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove
BIBIANA-medzinárodný dom umenia pre deti

KŽ, štúdio BAC, Bratislava
Outbreak, Košice
Filma, s.r.o., Prešov

... a mnohé ďalšie